mam inteligo

Pytania i odpowiedzi - FAQ

1. Jak wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych?

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych możesz wyrazić przy otwieraniu konta Inteligo lub później, w dowolnym momencie u konsultanta pod numerem infolinii 800 121 121 (połączenie bezpłatne) lub +48 81 535 67 89 (połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora), z zagranicy i telefonów komórkowych.

2. Jak zmienić adres e-mail w danych konta Inteligo?

Adres e-mail możesz zmienić logując się do serwisu internetowego Inteligo, w zakładce „Dane i ustawienia”.

3. Jakie konto Inteligo mogę polecić, aby otrzymać nagrodę?

W programie biorą udział polecenia kont Inteligo indywidualnych, wspólnych i firmowych.

4. Jak mogę polecić konto Inteligo?

Jeśli jesteś Klientem Inteligo zarejestruj się na maminteligo.pl i w dowolny sposób prześlij kod polecenia swoim znajomym. Możesz także skorzystać z gotowych narzędzi do polecania dostępnych po zalogowaniu na maminteligo.pl. Twoi znajomi składając wniosek o konto Inteligo wpisują kod w specjalnie przygotowanym do tego polu na wniosku o konto. Wniosek o konto z dedykowanym polem dostępny jest tylko na stronie maminteligo.pl. Link do wniosku https://inteligo.pl/wniosek/konto?membercode=1

5. Czy otrzymam nagrodę, jeśli nie chcę się rejestrować w programie, ale polecam konto Inteligo znajomym?

Nie, ponieważ rejestracja na maminteligo.pl jest jednym z koniecznych warunków do otrzymania nagrody.

6. Nie jestem Klientem Inteligo, ale chcę wziąć udział w programie. Jak to zrobić?

W programie mogą brać udział wyłącznie Klienci Inteligo, dlatego pierwszym krokiem powinno być otwarcie konta Inteligo.

7. Jak szybko otrzymam nagrodę za polecenie konta Inteligo?

Nagrody za polecenie konta będziemy przekazywać w terminie 44 dni kalendarzowych od momentu weryfikacji osób uprawnionych do otrzymania nagrody. Weryfikacja następuje w ciągu 50 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego etapu Edycji Programu. Przekazanie nagrody dodatkowej nastąpi w terminie 10 dni kalendarzowych od momentu ogłoszenia ostatecznych wyników. Ostateczne wyniki są ogłaszane w terminie 54 dni kalendarzowych od dnia dokonania sprawdzenia, czy kto jest uprawniony do otrzymania nagrody. Do sprawdzenia dochodzi w terminie 50 dni kalendarzowych po zakończeniu Edycji Programu.

8. W jaki sposób otrzymam nagrodę za polecenie konta Inteligo?

Wszystkie premie będą przekazywane przelewem na konto Inteligo polecającego i poleconego.

9. Brałem udział w poprzedniej edycji programu, czy mogę dołączyć również do tej?

Tak, jeśli jesteś osobą polecającą nic nie musisz robić i od razu możesz polecać konto swoim znajomym. W programie wystarczy zarejestrować się tylko raz. Jeśli jesteś osobą poleconą a chcesz zacząć polecać konto innym musisz się zarejestrować i zapoznać z regulaminem i zasadami aktualnej edycji Programu Mam Inteligo

10. Jak zmienić swoje dane osobowe?

Dane osobowe można zmienić samodzielnie po zalogowaniu się do serwisu. Wystarczy kliknąć  w „moje dane” znajdujące w górnym prawym rogu, obok imienia i nazwiska.

11. Jak usunąć dane z programu maminteligo.pl?

Jeśli nie chcesz już brać udziału w programie „Mam Inteligo” skorzystaj z opcji wypisania się. Wystarczy kliknąć w „moje dane” znajdujące się w górnym prawym rogu, obok imienia i nazwiska, kliknąć „wypisz się”. Jeśli chcesz to podaj nam przyczynę rezygnacji pozwoli to nam w przyszłości lepiej przygotować ofertę Można także zgłosić to konsultantowi pod numerem infolinii 800 121 121 (połączenie bezpłatne) lub +48 81 535 67 89 (połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora), z zagranicy i telefonów komórkowych.

12. Czy jako osoba polecająca muszę odprowadzić podatek od otrzymanej premii?

Nie, na Banku jako płatniku podatku, ciąży obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia należnego 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych obliczonego od łącznej kwoty premii otrzymanej w ramach Programu. Obowiązek ten ciąży na Banku na mocy art. 41 ust. 7 pkt. 2 w związku z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1996 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Określona w regulaminie premia składa się bowiem z dwóch elementów – kwoty, którą zasilone zostaje konto uczestnika (czyli 50 zł. oraz kwoty odpowiadającej równowartości podatku należnego (12 zł. do odprowadzenia przez Bank i obliczonego od łącznej wartości obu elementów premii. Oznacza to, że jako osoba polecająca otrzymałeś premię w wysokości 62 zł. z której Bank na mocy ww przepisów prawa podatkowego, potrącił i przekazał do urzędu skarbowego podatek w wysokości 12 zł.

13. Czy jako osoba polecona muszę odprowadzić podatek od otrzymanej premii?

Nie. Nagrodę jaką otrzymał Klient będący osobą poleconą należy rozpatrywać jako przychód osiągnięty w ramach sprzedaży premiowej, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, że kwota premii nie przekracza kwoty określonej w ww przepisie, tj. 2.000 zł. Bank nie wstąpi w obowiązki płatnika podatku, o którym mowa w art. 41 ust. 7 pkt. 2 w zw. z art.. 30 ust. 1 pkt. 2 ww ustawy i nie będzie zobowiązany do naliczenia, pobrania i odprowadzenia należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie będzie zobowiązany do wystawienia Klientowi jakiegokolwiek formularza PIT w związku z przyznaniem tej premii.

 

Nagrody dodatkowe XV edycji "Mam Inteligo" zostały przyznane.

Sprawdź

Obsługuj konto w aplikacji mobilnej IKO

Obsługuj wygodnie finanse z IKO. Sprawdzaj stanhistorię konta, zlecaj przelewy i doładowania telefonu, płać telefonem zbliżeniowo lub BLIKIEM (aplikacja IKO stanowi usługę bankowości elektronicznej).

Więcej

Inteligo - Grupa PKO Banku Polskiego

Dokumenty do pobrania

Pobierz