mam inteligo

Regulamin i Zasady

 

Agencja - Agencja K2.pl sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44a, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000059690; NIP 951 19 83 801; REGON 016378720; kapitał zakładowy (wpłacony 2 485 032,00 PLN)

Rejestrując się do Programu konieczna jest akceptacja Regulaminu Programu. Rejestracja do Programu umożliwia udział w edycji, w trakcie której odbywa się Rejestracja, jak również w kolejnych edycjach, po zapoznaniu się z Zasadami Edycji Programu określającymi, m.in. termin trwania edycji, wartość nagród oraz warunki otrzymania nagród.

Regulamin Programu

Zasady Programu

Inteligo - Grupa PKO Banku Polskiego

Dokumenty do pobrania

Pobierz